۲۱۱۲, ۱۳۹۷

کنسرت هنرجویان آموزشگاه در سالن امام علی

اسفند ۲۱ام, ۱۳۹۷|اخبار آموزشگاه|۰ نظر

کنسرت ارکستر زهی  نوجوانان و تکنوازی ویلن ، پیانو و فلوت

جمعه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۰ در سالن امام علی

هنرجویان ویلن از کلاس : آقای طاهریان ، خانوم مدنی ، خانوم جلیلیان و آقای جلیلیان

هنرجویان پیانو از کلاس : […]

۲۰۱۱, ۱۳۹۵

کنسرت هنرجویان آموزشگاه ، تالار فرهنگی ماندگار

بهمن ۲۰ام, ۱۳۹۵|اخبار آموزشگاه|۰ نظر

کنسرت هنرجویان ویلن ، پیانو ، ویلنسل ، فلوت  با همراهی پیانو از کلاس خانم طاهریان ، آقای طاهریان ، خانم جلیلیان ، آقای جلیلیان ،آقای بهرودی ،

خانم سپاسی و خانم پارسایی

۲۹بهمن۱۳۹۵ ساعت ۱۶ در تالار فرهنگی ماندگار

۱۱۱, ۱۳۹۴

کنسرت ماهانه هنرجویان پیانو

بهمن ۱ام, ۱۳۹۴|اخبار آموزشگاه|۰ نظر

کنسرت ماهانه هنرجویان پیانو ازکلاس خانم رهنما

۲بهمن۱۳۹۴ ساعت ۱۵ در سالن کنسرت آموزشگاه موسیقی رسانه هنر

۲۷۰۶, ۱۳۹۴

کنسرت ماهانه هنرجویان ویلن

شهریور ۲۷ام, ۱۳۹۴|اخبار آموزشگاه|۰ نظر

کنسرت ماهانه هنرجویان ویلن و ارکستر زهی نوجوانان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر از  کلاس آقای طاهریان ، خانم جلیلیان و آقای جلیلیان

۲۷ شهریور ۱۳۹۴ ساعت ۱۷ در سالن کنسرت آموزشگاه رسانه هنر

۲۳۰۲, ۱۳۹۴

گردهمایی هنرجویان فلوت ۲۹ خرداد

اردیبهشت ۲۳ام, ۱۳۹۴|اخبار آموزشگاه|۰ نظر

گردهمایی هنرجویان فلوت آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در سالن آموزشگاه[...]

۲۶۰۱, ۱۳۹۴

گردهمایی هنرجویان فلوت

فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۴|اخبار آموزشگاه|۰ نظر

گردهمایی هنرجویان فلوت آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در سالن آموزشگاه روز[...]

۲۰۰۱, ۱۳۹۴

کنسرت ماهانه هنرجویان پیانو

فروردین ۲۰ام, ۱۳۹۴|اخبار آموزشگاه|۰ نظر

کنسرت ماهانه هنرجویان پیانو ازکلاس خانم ایروانی

۲۸ فروردین۱۳۹۴ ساعت ۱۶ در سالن کنسرت آموزشگاه رسانه هنر

۱۲۱۲, ۱۳۹۳

کنسرت ماهانه هنرجویان ویلن

اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۳|اخبار آموزشگاه|۰ نظر

کنسرت ماهانه هنرجویان ویلن با همراهی پیانو از کلاس خانم مدنی ، آقای طاهریان ، خانم جلیلیان و آقای جلیلیان

۱۸اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۹ در سالن کنسرت رسانه هنر