آموزشکده موسیقی رسانه هنربدینوسیله به اطلاع علاقمندان می رساند:

گردهمایی هنرجویان فلوت آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در سالن آموزشگاه روز جمعه مورخ ۲۹ خرداد ۱۳۹۴ راس ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.

برای اطلاع از آدرس آموزشگاه صفحه تماس به ما را ملاحظه بفرمایید.