آموزشکده موسیقی رسانه هنربدینوسیله به اطلاع علاقمندان می رساند:

طبق هماهنگی به عمل آمده، گردهمایی هنرجویان فلوت آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در سالن آموزشگاه روز جمعه مورخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ راس ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد.

همچنین برنامه هنرجویان پیانو آموزشگاه نیز در همان روز راس ساعت ۱۶ در محل آموزشگاه برگزار خواهد شد.

برای اطلاع از آدرس آموزشگاه صفحه تماس به ما را ملاحظه بفرمایید.