گالری تصاویر

 

 ۲  مستر کلاس استاد کوشکین, آموزشگاه موسیقی رسانه هنر  کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار فارابی  بزرگداشت، آموزشگاه موسیقی رسانه هنر
کنسرت ارکستر مجلسی رسانه هنر در تالار فارابی اسفند ۱۳۹۱   مستر کلاس استاد کوشکین در آموزشگاه موسیقی رسا نه هنر کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار فارابی  بزرگداشت استاد والودیا تارخانیان در خانه هنرمندان
 کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی 1393  _MG_2820a  ارکستر سنتی آموزشگاه موسیقی رسانه هنر  کنسرت ارکستر سنفونیک آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار فارابی، تیرماه 1390
 کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر تالار رودکی، ۱۳۹۳  اهدای پایان نامه به هنرجویان ارف ،تالار فارابی – ۱۳۹۱  کنسرت ارکستر سنتی رسانه هنر، تالارفارابی ، تیر ۱۳۹۰ کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر، تالار فارابی، تیرماه ۱۳۹۰
 کنسرت ارکستر سنفونیک آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار فارابی، 1389  کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در فرهنگسرای ارسباران، مرداد 1388  کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار اندیشه تیرماه 1384  کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در فرهنگسرای ارسباران، آبان 1385
کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر، تالارفارابی – ۱۳۸۹   کنسرت هنرجویان آموزشگاه رسانه هنر- فرهنگسرای ارسباران،۱۳۸۸  کنسرت ارکستر زهی رسانه هنر ،تالار اندیشه ، تیر ، ۱۳۸۶  کنسرت هنرجویان آموزشگاه رسانه هنر،فرهنگسرای ارسباران، آبان ۱۳۸۵
 ۲  ۴  
 کنسرت ارکستر زهی رسانه هنر به همراهی گروه کر کودکان در تالار ارسباران مرداد۱۳۸۷  کنسرت ارف هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در تالار فارابی اسفند ۱۳۹۱  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی ۱۳۹۴