کنسرت ماهانه هنرجویان ویلن با همراهی پیانو از کلاس خانم مدنی ، آقای طاهریان ، خانم جلیلیان و آقای جلیلیان

۱۸اسفند ۱۳۹۳ ساعت ۱۹ در سالن کنسرت رسانه هنر