کنسرت هنرجویان ارف و ویولن در سالن کنسرت آموزشگاه موسیقی رسانه هنر شهریور ۱۳۹۴