کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار فارابی