کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر

 

 کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در فرهنگسرای ارسباران، آبان 1385  کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار اندیشه تیرماه 1384  ۲  کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در فرهنگسرای ارسباران، مرداد 1388  کنسرت ارکستر سنفونیک آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار فارابی، 1389
 کنسرت هنرجویان آموزشگاه رسانه هنر،فرهنگسرای ارسباران، آبان ۱۳۸۵  کنسرت ارکستر زهی رسانه هنر ،تالار اندیشه ، تیر ، ۱۳۸۶  کنسرت ارکستر زهی رسانه هنر به همراهی گروه کر کودکان در تالار ارسباران مرداد۱۳۸۷   کنسرت هنرجویان آموزشگاه رسانه هنر- فرهنگسرای ارسباران،۱۳۸۸ کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر، تالارفارابی – ۱۳۸۹
 کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار فارابی  کنسرت ارکستر سنفونیک آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار فارابی، تیرماه 1390  ارکستر سنتی آموزشگاه موسیقی رسانه هنر  مستر کلاس استاد کوشکین, آموزشگاه موسیقی رسانه هنر  ۲
کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار فارابی کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر، تالار فارابی، تیرماه ۱۳۹۰  کنسرت ارکستر سنتی رسانه هنر، تالارفارابی ، تیر ۱۳۹۰   مستر کلاس استاد کوشکین در آموزشگاه موسیقی رسا نه هنر کنسرت ارکستر مجلسی رسانه هنر در تالار فارابی اسفند ۱۳۹۱
 ۴  _MG_2820a
 کنسرت ارف هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در تالار فارابی اسفند ۱۳۹۱  اهدای پایان نامه به هنرجویان ارف ،تالار فارابی – ۱۳۹۱ کنسرت هنرجویان ارف و ویولن در سالن کنسرت آموزشگاه موسیقی رسانه هنر شهریور ۱۳۹۴ کنسرت ماهانه هنرجویان پیانو در سالن کنسرت آموزشگاه موسیقی رسانه هنر بهمن ۱۳۹۴ کنسرت سالانه هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در تالار ماندگار ، بهمن ۱۳۹۵
گروه نوازی هنرجویان۴
کنسرت سالانه هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در سالن امام علی اسفند ۱۳۹۷