کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در فرهنگسرای ارسباران، آبان ۱۳۸۵