کنسرت هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار اندیشه تیرماه ۱۳۸۶