کنسرت ارکستر زهی  نوجوانان و تکنوازی ویلن ، پیانو و فلوت

جمعه ۲۴ اسفند ماه ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۳۰ در سالن امام علی

هنرجویان ویلن از کلاس : آقای طاهریان ، خانوم مدنی ، خانوم جلیلیان و آقای جلیلیان

هنرجویان پیانو از کلاس : آقای بهرودی

هنرجویان فلوت از کلاس : خانوم تسلیمی