کنسرت هنرجویان ویلن ، پیانو ، ویلنسل ، فلوت  با همراهی پیانو از کلاس خانم طاهریان ، آقای طاهریان ، خانم جلیلیان ، آقای جلیلیان ،آقای بهرودی ،

خانم سپاسی و خانم پارسایی

۲۹بهمن۱۳۹۵ ساعت ۱۶ در تالار فرهنگی ماندگار