کنسرت ماهانه هنرجویان پیانو روز جمعه ۲۸ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۶ در سالن کنسرت آموزشگاه موسیقی رسانه هنر