کنسرت ماهانه هنرجویان پیانو در سالن کنسرت آموزشگاه موسیقی رسانه هنر ، بهمن ۱۳۹۴