کنسرت سالانه هنرجویان آموزشگاه موسیقی رسانه هنر در تالار ماندگار ، بهمن ۱۳۹۵