کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی ، دی ماه ۱۳۹۴