کنسرت ارکستر سنفونیک آموزشگاه موسیقی رسانه هنر، تالار فارابی، ۱۳۸۹