کنسرت ارکستر سمفونیک رسانه هنر

 

 بزرگداشت، آموزشگاه موسیقی رسانه هنر  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی 1393    l  
 بزرگداشت استاد والودیا تارخانیان در خانه هنرمندان  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر تالار رودکی، ۱۳۹۳  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی ۱۳۹۴  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی دی ماه ۱۳۹۴  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی مرداد ماه ۱۳۹۵