کنسرت ارکستر سمفونیک رسانه هنر

 

 بزرگداشت، آموزشگاه موسیقی رسانه هنر  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی 1393    l  
 بزرگداشت استاد والودیا تارخانیان در خانه هنرمندان  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر تالار رودکی، ۱۳۹۳  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی ۱۳۹۴  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی دی ماه ۱۳۹۴  کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی مرداد ماه ۱۳۹۵
andishe1  sh14  v18  جشنواره ۲
کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر تالار اندیشه،دی ماه ۱۳۹۵ کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالاروحدت اسفند ماه ۱۳۹۶ کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالاروحدت آبان ماه ۱۳۹۷ کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار رودکی جشنواره موسیقی فجر بهمن ماه ۱۳۹۷