کنسرت ارکستر سنفونیک رسانه هنر در تالار اندیشه ، دی ماه ۱۳۹۵