کنسرت ارکستر زهی رسانه هنر به همراهی گروه کر کودکان در تالار ارسباران مرداد۱۳۸۷