معرفی اساتید

 

امیرپدرام طاهریان

 • آنسامبل کلاسیک
 • ویولا
 • ویلن

سوابق:

از ۹ سالگی زیرنظر بهروز وحیدی آذر به نواختن ساز ویلن پرداخت. در سال ۱۳۷۳ نزد آقای سیاوش ظهیرالدینی نواختن ساز ویلن آلتو(ویولا)را آغاز و در سال ۱۳۷۵درمحضراستاد والودیا تارخانیان به تکمیل آموخته های خود در زمینه های ویلن و ویولا همت گماشت. وی درمسترکلاس های اساتیدی چون آرام تالالیان،ارلیش فن بروخم، پرفسورمنوچهرصهبائی و نیکولای دیادیورا حضور فعال داشته است. از دیگر فعالیت های او می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • نوازندگی درارکسترسنفونیک تهران و اجرای برنامه درداخل و خارج از کشور
 • نوازندگی درارکسترسنفونیک صدا و سیما،
 • نوازندگی درارکسترسنفونیک جوانان تهران به عنوان نوازنده وتکنواز
 • نوازندگی درارکسترمجلسی نیاوران
 • نوازندگی درارکسترمجلسی ارسباران
 • نوازندگی درارکسترسنفونیک فرهنگسرای بهمن
 • نوازندگی درارکسترمجلسی جوانان تهران به عنوان نوازنده و تکنواز
 • نوازنده اول ارکسترمجلسی آبان
 • نوازنده ارکسترفیلارمونیک تهران
 • نوازنده ویولا درکوارتت زهی آراد واجرای چندین برنامه
 • تدریس درهنرستان های موسیقی دختران و پسران و دانشگاه موسیقی
 • عضوهیئت مدیره کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی ایران
 • عضوهئیت داوران نخستین جشنواره رقابتی خانه موسیقی
 • عضوپیوسته خانه موسیقی ایران
 • دبیرنخستین جشنواره رقابتی سازهای کلاسیک خانه موسیقی ایران

 

مریم مدنی

 

 • تئوری موسیقی و سلفژ
 • ویلن

 

سوابق:

در سن ۱۱ سالگی وارد هنرستان موسیقی شد و فراگیری ساز ویولن را زیر نظر مرجان قنبری مهر آغاز نمود و با رتبه ممتاز از هنرستان موسیقی فارغ التحصیل شد. سپس وارد دانشگاه موسیقی گردید و در پایان موفق به اخذ رتبه ممتاز از آن مرکز گردید. وی در ادامه زیر نظر استاد والودیان تارخانیان به تکمیل آموخته های خود پرداخت . همچنین در مستر کلاس اساتیدی چون آرام تالالیان، پروفسور منوچهر صهبایی و ارلیش فن بروخم شرکت فعال داشته و از محضر آن اساتید بهره فراوان جست.

از دیگر فعالیتهای او می توان به موارد زیر اشاره داشت:

 • سولیست و کنسرت مایستر ارکستر سمفونیک رسانه هنر
 • نوازنده گروه ویولن اول ارکستر سمفونیک تهران از سال ۱۳۸۰ و اجراهای کنسرت های متعدد به همراه آن ارکستر در داخل و خارج از کشور
 • نوازنده ویولن اول کوارتت زهی آراد و اجرای کنسرت های متعدد با آن گروه
 • نوازندگی در ارکستر مجلسی آبان با سمت کنسرت مایستروسولیست ( تکنواز)
 • نوازندگی در ارکستر جوانان تهران با سمت کنسرت مایستر
 • اجرای رسیتال ویولن وپیانو
 • تدریس در هنرستان موسیقی دختران از سال ۱۳۸۴
 • تدریس در دانشگاه موسیقی

 

ماریه جلیلیان

سوابق:

از سن ۱۴ سالگی موسیقی را با ساز ویلن زیر نظر آقای شاهرخ قائم مقام آغاز نمود. سپس از سال ۱۳۸۱ زیر نظر امیرپدرام طاهریان به ادامه آموخته های خود پرداخت.

وی همچنین تئوری موسیقی را زیر نظر مریم مدنی آموخت. وی از سال ۱۳۸۵ همکاری خود را با ارکستر سمفونیک رسانه هنر آغار نمود و در سال ۱۳۸۷ بعنوان نفر اول گروه ویلن دوم با آن ارکستر همکاری داشته و به اجراهای متعددی با آن گروه پرداخته است. همچنین وی در مستر کلاس prof.Igor Petrushevski ( پروفسور ایگور پتروشفسکی) حضور فعال داشته است.

از دیگر فعالیت های او می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • نوازندگی در ارکستر سنفونیک رسانه هنر به عنوان مایستر ویلن دوم
 • نوازندگی در کوارتت زهی
 • اجرای برنامه در سال ۱۳۹۰ به عنوان سولیست  ( تکنواز ) در تالارفارابی
 • اجرای برنامه در بزرگداشت استاد والودیا تارخانیان
 • عضو وابسته یک کانون نوازندگان کلاسیک  خانه موسیقی ایران
 • بازرس کانون نوازندگان کلاسیک خانه موسیقی

 

سید معین جلیلیان

سید معین جلیلیان

سوابق:

نوازندگی ویلن را از سال ۱۳۷۸ زیر نظر شاهرخ قائم مقام آغاز کرد و سپس ساز ویولارا از سال ۱۳۸۲ زیر نظر امیر پدرام طاهریان آغاز نمود. وی همچنین تئوری موسیقی را زیر نظر مریم مدنی آموخت. از دیگر فعالیت های او می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نوازندگی ارکستر سمفونیک رسانه هنر به عنوان نوازنده اول ویولا و سولیست
 • نوازندگی در کوارتت زهی
 • دریافت لوح تقدیر از اولین جشنواره رقابتی خانه موسیقی
 • تدریس ساز ویولا
 • اجرای برنامه در بزرگداشت استاد والودیا تارخانیان
 • اجرای برنامه در سال ۱۳۹۳ به عنوان سولیست  ( تکنواز ) در سالن رودکی
 • او از ابتدای شروع کار ارکستر به عنوان نوازنده اول ویولا فعالیت خود را آغاز نمود و همچنان با این گروه به همکاری می پردازد .
 • عضو وابسته یک کانون نوازندگان کلاسیک  خانه موسیقی ایران

 

پانیذ عابدین

پانیذ عابدین

سوابق:

نوازندگی ویلن را از سال ۱۳۸۰ زیر نظر امیرپدرام طاهریان آغاز نمود.

وی همچنین تئوری موسیقی را زیر نظر مریم مدنی آموخت.

از دیگر فعالیت های او می توان به موارد زیر اشاره نمود:

 • نوازندگی ارکستر سمفونیک رسانه هنر به عنوان کنسرمایستر دوم
 • اجرای چندین کنسرت با ارکستر مجلسی رسانه هنر به عنوان سولیست
 • نوازندگی کوارتت زهی
 • اجرای برنامه در بزرگداشت استاد والودیا تارخانیان
 • عضو وابسته یک کانون نوازندگان کلاسیک  خانه موسیقی ایران

   

 

علی آقاجانی

سوابق:

علی آقاجانی

وی در سال ۱۳۸۱ وارد هنرستان موسیقی شد و ساز ویلنسل را نزد استاد کریم قربانی فراگرفت .

در سال ۱۳۸۷ دیپلم نوازندگی ویلنسل را از هنرستان موسیقی پسران دریافت کرد . در طول تحصیل در هنرستان ، در کنسرت هایی با ارکستر هنرستان و ارکستر های دیگر شرکت و همکاری داشته است .

در حال حاضر دانشجوی نوازندگی ویلنسل در دانشکده عالی موسیقی می باشد .

از دیگر فعالیت ها ی او میتوان به موارد زیر اشاره نمود :

 • نوازندگی در ارکستر سمفونیک صدا و سیما
 • نوازندگی در ارکستر سمفونیک تهران
 • نوازندگی در ارکستر سمفونیک رسانه هنر
 • نوازندگی در ارکستر فیلارمونیک تهران
 • نوازندگی در ارکستر هنرهای زیبا
 • نوازندگی در ارکستر مجلسی تهران
 • نوازندگی در ارکستر فیلارمونیک ایرانیان

 

مونا طاهریان

 

 • فلوت کلیددار
 • فلوت ریکوردر

 

سوابق:

نوازندگی فلوت را از سال ۱۳۷۴ نزد آقای ناصر رحیمی آغاز کرد . سپس به ادامه فراگیری اصول نوازندگی فلوت نزد دکتر آذین موحد پرداخت . او همچنین در سال های اخیر از تجربیات سعید تقدسی بهره مند بوده است .

همچنین وی تاکنون در چندین مستر کلاس با نوارندگانی چون آلیویه بنیشو .فیلیپ راسین و مارتن روت و…شرکت جسته است و در جشنواره موسیقی جوان فجر، کنکور فلوت و چندین جشنواره دانشجویی موفق به کسب رتبه اول و دوم  بوده است .

مونا طاهریان به عنوان سولیست با ارکستر فارابی و ارکستر رسانه هنر و ارکستر آراد و کر فلوت تهران همکاری داشته و به عنوان نوازنده فلوت در ارکستر نیاوران و ارکستر سمفونیک تهران عضویت داشته است .

وی در کنسرت های متعددی به صورت رسیتال و کنسرتو به عنوان تکنواز شرکت داشته است.

 • اجرای رسیتال فلوت و گیتار با همراهی گلفام خیام در تالار آوینی
 • اجرای رسیتال فلوت وپیانو با همراهی شادی زنده دل در تالار رودکی
 • اجرای رسیتال فلوت و پیانو با همراهی شادی زنده دل در تالار آوینی
 • اجرای کنسرتو براندنبرگ شماره ۵ باخ وکنسرتو فلوت ویوالدی با همراهی ارکستر دانشگاه هنر در تالار فارابی
 • اجرای کنسرتو فلوت کارل فلیپ امانویل باخ با همراهی ارکستر آراد
 • اجرای کوارتت فلوت موتسارت و کوارتت هایدن در فرهنگسرای ارسباران
 • احرای رسیتال فلوت و پیانو به همراهی آرتور آوانسف

و هم اکنون به تدریس فلوت و همکاری با کر فلوت تهران مشغول است .

 

علی عباسی

علی عباسی

سوابق:

علی عباسی متولدسال ۱۳۶۱ درتهران و در یک خوانواده هنرمند چشم به جهان گشود. از همان کودکی موسیقی را نزد پدر هنرمند خود فرا گرفت و با ساز ترومپت شروع به کار کرد. در ۱۱ سالگی وارد هنرستان موسیقی  شد و نزد استاد غلامرضا دبیری آموزش ساز ترومبون را به صورت حرفه ای فرا گرفت. سپس وارد دانشگاه موسیقی شده و تحصیلات خود را در این رشنه به پایان رسانید.

همچنین وی در طی این سالها نواختن انواع فلوت ریکوردرها (سوپرانینو- سوپرانو- التو- باس ) را فراگرفت و  تحقیقاتی در ارتباط با موسیقی کودک داشته و مدتی به تدریس ارف به کودکان استثنایی و نابینا پرداخت.

از دیگر فعالیت های او می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • نوازندگی در ارکستر سمفونیک تهران از سال ۱۳۷۹ واجراهای متعدد در داخل و خارج از کشور
 • نوازندگی در ارکستر سمفونیک صدا و سیما
 • نوازندگی در ارکستر بادی صدا و سیما
 • نوازندگی در ارکسترهای پاپ

   

 

کامیاب بهرودی

سوابق:

موسیقی را از سن ۶ سالگی نزد پیمان مدنی با فراگیری ساز پیانو آغاز کرد.
سپس وارد هنرستان عالی موسیقی شد و زیر نظر استاد علیرضا دریاری به نوازندگی پیانو ادامه داد و در سال ۱۳۹۲ فارغ التحصیل شد.
وی همچنین رسیتال ها و کنسرت های متعددی در فرهنگسرای نیاوران ، فرهنگسرای ارسباران ، تالار رودکی و نیز تالار وحدت داشته است.
در سال ۱۳۹۴ به عنوان نوازنده پیانو ، هارپسیکورد و چلستا با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری استاد علی رهبری و استاد نصیر حیدریان همکاری داشته است ، و همچنین پیانیست مستر کلاس رهبری ارکستر “ارول اردینچ” نیز بوده است.
وی از سال ۱۳۹۳ به عنوان آکومپانیست و از سال ۱۳۹۵ به عنوان مدرس پیانو با هنرستان عالی موسیقی همکاری می نماید.

 

آریا زند

سوابق:

مدرس آواز کلاسیک

بابک فدوی

سوابق:

   آموزش گیتار آکوستیک و گیتار باس ( جز، کلاسیک ، فلامینکو ، پاپ ) از مبتدی تا پیشرفته ، گروه نوازی و کارگاه آموزشی (workshop )

وی دانش آموخته دانشگاه موسیقی جهانی ( world music ) از دانشگاه گوتنبرگ سوئد می باشد .

سابقه ی تدریس در آموزشگاه رازونیاز (سالارعقیلی) نیزرشاه و اندلیبی .

سابقه ی همکاری به مدت ۵ سال در ارکستر استاد محمد نوری را دارد .

تاسیس گروه ترافیک با اشکان خطیبی .

تاسیس آنسامبل سامیا و اجرای تور اروپا ، رضا یزدانی از آخرین فعالیت وی در سوئد می باشد .

هومن موسوی

هومن موسوی

 

سوابق:

نوازنده و مدرس گیتار کلاسیک متولد ۱۳۵۸ تهران می باشد . وی نواختن گیتار را از سال ۱۳۶۸ آغاز کرد و از سال ۱۳۷۶ فعالیت های حرفه ای خود را با آموزش گیتار کلاسیک و همچنین اجراهایی برای این ساز گسترش داد. از اساتید او  می توان به آقایان ولایی، موذن، مظلومیان و مقدسی اشاره کرد. وی همچنین در مستر کلاسهای اساتید برجسته گیتار کلاسیک از جمله دیمیتری ایلاریانوف، آنتونیو کاوارلو ، زاک برن اشتاین و … شرکت نموده است.

از فعالیت های وی در این سالها می توان به مجموعه آثار ثبت شده در کتابخانه کنسرواتوار پاریس ، اخذ برد استادی افتخاری از دانشکده موسیقی دانشگاه ایالتی میشیگان به پاس فعالیت های ارزشمند در حوزه گیتار کلاسیک ، مجموعه مقالات ثبت شده پیرامون تکنیک های نوازندگی مدرن گیتار و همچنین فعالیت های تحقیقاتی پیرامون گیتار کلاسیک در دانشگاه های فدراتیو روسیه اشاره کرد.

از دیگر فعالیت های او تا کنون می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 •      کنسرت پژوهشی ، تالار اندیشه
 •     رسیتال گیتار کلاسیک، فرهنگسرای گلستان
 •     رسیتال گیتار کلاسیک، سالن دفینه (موزه پول)
 •     داوری اولین دوره مسابقات غیر دولتی نوازندگی گیتار ۱۳۷۸
 •     برگزاری  کلاس های پیشرفته و همچنین کنسرت در شهرهای قزوین، شیراز و سنندج و…
 •     اجرای قطعات مشهور گیتار کلاسیک برای مرکز موسیقی صدا وسیما و رادیو دولتی ایران
 •     حضور به عنوان کارشناس موسیقی در برنامه های رادیویی (رادیو فرهنگ)
 •     تدریس در مراکز آموزش عالی  سازمان تبلیغات اسلامی(سوره) و آموزشگاه های  موسیقی باغ شیرین، گلهای هنر،
 •    رسانه هنر، آوای صبا، تماشاگه راز، نوین،  مهرشیفتگان، نی داوود و…
 •     عرضه ده ها مقاله پیرامون گیتار کلاسیک به نشریات معتبر بین المللی و داخلی
 •     وی هم اکنون  به عنوان نوازنده گیتار کلاسیک، مدرس و محقق در ایران و روسیه فعالیت می نماید.

 

علیرض متوسلی

 • هارمونی
 • پیانو
 • فاگوت

سوابق:

علیرضا متوسلی (زادهٔ ۲۰ بهمن ۱۳۷۰) در تهران، ایران است.

آهنگساز ایرانی ،نوازنده فاگوت و پیانیست

علیرضا متوسلی کارشناس ارشد موسیقی از دانشگاه هنر تهران است  همچنین کارشناس موسیقی در رشتهٔ رهبری ارکستر است.

موسیقی را از سال ۱۳۸۱ با نوازندگی ساز فاگوت از هنرستان موسیقی صدا و سیما آغاز نمود. نوازندگی فاگوت را در محضر اساتیدی چون: تقی ضرابی و علیرضا شیبانی آموخت.

پس از فارغ‌التحصیلی از هنرستان موسیقی با شناخته شده‌ترین ارکسترهای سمفونیک در ایران از جمله: ارکستر سمفونیک تهران، ارکستر سمفونیک ایران، ارکستر ملی ایران ،ارکستر سمفونیک صدا و سیما و … همکاری داشته است.

وی به عنوان سولیست فاگوت با ارکستر سمفونیک تهران به رهبری شهرداد روحانی قطعهٔ سیمفونی کنسرتانت اثر ولفگانگ آمادئوس موتزارت را در تالار وحدت در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ اجرا نموده‌است .

همکاری با ارکستر سمفونیک تهران به عنوان نوازندهٔ فاگوت به رهبری شهرداد روحانی، الکساندر رهبری، الکساندر رودین، مارک استیونسون،نصیر حیدریان راستی، نادر مشایخی،نادر مرتضی پور، اوروِل اردینچ، دامینا جورانا، ریکاردو موتی

وی همچنین برندهٔ جایزهٔ نخست جشنواره بین‌المللی موسیقی گیومری «رُنسانس» دربخش آهنگسازی سال ۲۰۱۷ که هر ساله با همکاری وزارت فرهنگ ارمنستان و کنسرواتوار دولتی کمیتاس ایروان برگزار می‌شود.

در یک حرکت سیاسی فرهنگی ارکستر سمفونیک سیاتل با اجرای قطعاتی از آهنگسازان ۷ کشوری که از ورود به آمریکا تحریم شده بودند از این کشورها حمایت کردند. این اجرا به صورت زنده از یوتیوب و فیس بوک پخش مستقیم شد و آغاز کنسرت با قطعهٔ فانتزی برای سنتور وآکاردئون و ارکستر، برای دومین بار در بنارویا هال در تاریخ ۸ فوریه ۲۰۱۷ به اجرا درآمد.

قطعهٔ فانتزی برای سنتور، آکاردئون و ارکستر در مسابقات بین‌المللی موسوم به جشن آسیا برگزیده و توسط ارکستر سمفونیک سیاتلآمریکا در ژانویه ۲۰۱۶ برای اولین بار در سالن بِنا رؤیا هال به اجرا عمومی درآمد.

برگزیدهٔ بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر بخش آهنگسازی ویژه.

 

حسام احمدی

سوابق:

حسام احمدی متولد سال ۱۳۶۷ تهران و فارغ التحصیل رشته مهندسی پزشکی؛ سال ۱۳۷۹ نوازندگی گیتار را زیر نظر حامد بهرامی آغاز نمود سپس  از سال ۱۳۸۶ تا کنون تحت نظارت  هومن موسوی به ادامه فراگیری گیتار کلاسیک پرداخت شایان ذکر است وی  مبانی موسیقی را توسط مریم مدنی فراگرفته است.

ایشان همچنین در مسترکلاس­های اساتید برجسته ای همچون نیکیتا کوشکین و لیلی افشار شرکت کرده است. اجرای دوئت با فلوت در تالار فارابی و تدریس در مدرسه راه رشد و آموزشگاه آزاد موسیقی رسانه هنراز دیگر فعالیت­های وی می­باشد.

 

شکیبا خسروی

سوابق:

مدرس ارف کودکان – مدرس ویلن

نوازندگی ویلن را در سن ۱۰ سالگی زیر نظر حمید آوی آغاز نمود و پس از گذشت یکسال با ورود به هنرستان موسیقی تحصیل ویلن را در ابتدا زیر نظر پانیذ فریوسفی و فرناز خاکپور آغاز و سپس تحت نظر مریم مدنی ادامه داده و با اخذ رتبه ممتاز از هنرستان موسیقی فارغ التحصیل گردید .

سپس وارد دانشگاه هنر شده و نزد مرجان قنبری مهر به تکمیل آموخته های خود پرداخت و سرانجام موفق به کسب عنوان دانشجوی ممتاز گردید .

وی نوازندگی در ارکستر سمفونیک رسانه هنر را از سال ۱۳۸۹ آغاز نموده و به اجرای کنسرتهای متعددی با عنوان نوازنده گروه ویلن اول و همچنین تکنواز پرداخته است .

او وابسته یک خانه موسیقی بوده و همچنین در سال ۱۳۹۴ در جشنواره جوانان ایران موفق به اخذ مقام دوم شده است .

 

پگاه تسلیمی

سوابق:

  مدرس فلوت ( تخصص کودکان )

پگاه تسلیمی متولد ۱۳۶۸ از هفت سالگی آموزش موسیقی را با ساز فلوت ریکوردر آغاز نمود و پس از دو سال شروع به نواختن فلوت کرد .

نوازندگی فلوت را نزذ محمد علی لقا ، مهرداد غلامی و آذین موحد آموخته است ، و همچنین در مستر کلاس های حسین سمیعیان و کوشیار شاهرودی شرکت کرده است .

وی فارغ التحصیل کارشناسی موسیقی از دانشگاه آزاد تهران مرکز است و از سال ۹۳ تا ۹۶ با کر فلوت تهران همکاری داشته است و در حال حاضر با گروه موسیقی یاراوا همکاری می کند .

از دیگر فعالیت های او :

‎     – نوازندگی در فستیوال صدا تهران موسیقی،۱۳۹۵

‎     – نوازندگی در  فستیوال انپلاگد،تهران ۱۳۹۵

‎     – نوازندگی در فستیوال صداهای تجربی،تهران ۱۳۹۵-۱۳۹۶

‎     – نوازندگی در فستیوال بین الملی موسیقی الکترونیک،تهران ۱۳۹۶

‎     – نوازندگی در فستیوال Off Borders، تسالونیکی،یونان ۱۳۹۷

 

‎و همچنین شرکت در کارگاه ها ی روانشناسی کودک ، تربیت مربی با نگرش ارف-شول ورگ و تربیت مربی موسیقی کودک

 

سپهر لاجوردی

سپهر لاجوردی

سوابق:

در سال ۱۳۷۰ تحصیل ساز سه تار را نزد درویش احسان اله منتظر آغاز نمود و در سال ۱۳۷۳ به کلاسهای استاد مسعود روح افزا.و در سال ۱۳۷۷ به کلاسهای استاد حسین علیزاده راه پیدا کرد و سپس به فراگیری تار نزد استاد محسن  نفر درکلاسهای شبانه دانشگاه سوره پرداخت.مبانی نت خوانی پیشرفته(دشیفراژ) و تئوری را در کلاسهای استاد ساها کیان گذراند و در سال۱۳۸۳نزد استاد حمید سکوتی به فراگیری تکنیک های پیشرفته سه تار و موسیقی قدیم ایرانی پرداخت.

وی اجرای دو کنسرت در کشور هند و چندین کنسرت گروهی و تک نوازی درایران و همکاری با ارکستر ملی ایران را در کارنامه خود دارد. در سال ۱۳۸۵ با ورود به دانشگاه الزهرا تدریس ساز سه تار را آغاز کرد. وی از سال ۱۳۸۰ کار خود را با آموزشگاه رسانه هنر شروع کرده و تا امروز ادامه داده است. در حال حاضر مشغول به همکاری با گروه شبین آوا به عنوان سرپرست و ارکستر ملی صدا وسیما میباشد.

 

حسین مقیمی

۲۰۱۸-۰۱-۰۳-PHOTO-00000032

سوابق:

مدرس سنتور

 

فرما غریب نژاد

سوابق:

در خرداد ماه سال ۱۳۵۱ در سنندج متولد شد. دف را از کودکی  شروع کرد .در سال ۱۳۶۱تحت تاثیرآلبوم گل صد برگ ؛یکی از آثار جاودانــه زنده یاد استادجلال ذوالفنون و استاد شهرام ناظری به  موسیقی ایرانی بیشترعلاقمند شد. موسیقی  را از سال ۱۳۶۷ به صورت جدی شــروع کــــــرد.  سـال۱۳۶۸ به تـهران آمد .ابتدا تحت تعلیم آقای سرلک وسپس آقای مسگر چیان که از شــاگردان استـاد ارشـد طـهماسبی بود ساز تــار را برای یادگیــــــری انـتـخـاب نمود. درســـال۱۳۶۹ نــــزد استــــــاد ارشـــد طهماسبی ؛ مدت ۳ سال وسپس نزد استـــاد ؛هوشنـگ ظریــف به تکمیل آموخته های خود پرداخت .وی باتـلاش وممـارست به یادگیـــری سایر ســازهای کوبـــه ای نیز مشغول بود.سپس وارد دانشگاه موسیقی گردید وسرانجام تحصیلات خود را به پایان رسانید.

او اولین اجرای صحنــه ای را در سال۱۳۷۰در سنندج تجربه کرد وسپس در تــهران ابتـدا با گـــروه تنبور نوازان یــاران در سال ۱۳۷۲به مدت ۴سال هـمکــاری داشت.ازدیگر فعالیت های او می توان به همکاری با گــروه مشتـــــاق به سرپرستی خسرو عامـری فــر،  به عنوان نوازنده تـــار بـاس  و دف به مدت ۵سال،هـمـکاری بـا گـروه چـهار باغ به سرپرستی  و خوانندگی علی رستمیان به مدت ۲ سال ،همکاری با گــروه چــهل دف به  سرپرستی فرشید غریب نژاد به مدت۸سال ؛وهمچنین اجراهای مختلف در خارج از کشوراشاره داشت.؛وی با ۲۱ سال سابقه فعالیت در زمینه  موسیقی  وهمچنین  تـــدریس در آموزشـــــــگاه های مختلف تهران ؛در صدا وسیما نیزبه عنوان تهیه کننده رادیویی با۱۶ســال سـابقه فـعالیت, مشغول به کار می باشد.