• سمفونی پنج بتهوون

آغاز موسیقی با موتیفی کوتاه کوتاه کوتاه کشیده ، گفته اند بتهوون این موتیف چهار نتی را با عبارت « سرنوشت بر در میکوبد» تفسیر کرده است . این موتیف در سراسر موومان سیطره دارد .

  1. موومان اول آلگروی پرقدرت در دو مینور

موتیف اول آن سرنوشت سراسر این موومان را رقم میزند.

تم اول در دو مینور، بسط سریع موتیف اساسی هیجان آغاز موومان را نگه میدارد .

تم دوم ایده ها را با هم درمی آمیزد ، نوای هورن آغازگر این تم است. آغاز بخش مجدد تم ها با اوجی عظیم در موسیقی همراه است که تمام ارکستر موتیف اساسی رعدآسا مینوازد.

  1. موومان دوم در لابمل ماژور

بیشتر حالتی آرام و تغزلی دارد ، اما دربردارنده لحظات پر تنش و قهرمانی نیز است .

بر مبنای دو تم، تم اول که با ویلنسل ها و ویولا معرفی میشود و تم دوم که با ملایمت به وسیله کلارینت ها آغاز میشود ، سپس با تضادی ناگهان ارکستر به فوران در میاید ، سپس تم اصلی با پاساژی انتقامی برگشته میشود .

در آخر کودا به گونه ای شاعرانه که یاداور بخشهای پیش موومان است پایان میگردد.

  1. موومان سوم در دو مینور

آغاز آن با تمی رمزآلود و خاموش است در نواحی بم سازهای بم ارکستر ، سپس تمی با نت های قوی و تکرارشونده توسط هورن ها آغاز میشود . الگوی ریتمیک اصلی هم در این موومان یاداور تم اصلی موومان اصلی میشود .

بخش تریو ارمغان آور تمی پر شتاب و خشن است .

این تم مانند یک فوگ به وسیله سازها با صدایی زیرتر تقلید میشود.

هنگامی که به بخش اسکرتسو بر میگردیم سراسر کیفیتی خاموش و شوم یافته شنیده میشود.

پلی از جهان تاریک و رمزآلود به آفتاب درخشان موومان آخر…

  1. موومان آخر ، نقطه اوج سمفونی ، دو ماژور

بهتوون برای دستیابی به قدرت و درخشش بیشتر ابعاد ارکستر را توسعه بخشیده و سازهای بادی برنجی نقشی فراوان دارند.

تم پیروزمندانه این موومان با سه نت در دو ماژور آغاز میشود و به وسیله ترومپت ها با درخشش اعلام میگردد.

تم اول و تم دوم و سپس بخش بسط و گسترش … پس از پایان این بخش در اوجی عظیم شاهد یکی ار شگفتی های آثارموسیقی هستیم . اینجا بتهوون همان تم معروف موومان اسکرتسو را به صورت نجوا گونه باز می آورد . این یادآوری از اضطراب پیشین است.

در آخر تم ها سریع تر شنیده شده و حس پایان را القا میکند .

اینجا بتهوون گره از تنش های سراسر سمفونی باز میکند.

چنین مهاری از تنش موسیقی از ارکان نبوغ بتهوون است .