ارکستر نوجوانان رسانه هنر از سال ۱۳۸۵ توسط امیرپدرام طاهریان در قالب ارکستر زهی و با هدف آموزش آنسامبل شکل گرفت. این ارکستر متشکل از هنرجویانی بوده و …
ارکستر ملی رسانه هنر از سال ۱۳۸۵ توسط سپهر لاجوردی با حضور هنرجویان این آموزشگاه تشکیل شد و در طی این سالها به اجرای کنسرت های متعدد پرداخته که …
ارکستر سمفونیک رسانه هنر در سال ۱۳۸۵ توسط امیر پدرام طاهریان بنیان گذاری شد. این ارکستر نخست در قالب ارکستر سازهای زهی  فعالیت خود را آغاز کرد و …