ارکستر نوجوانان رسانه هنر

ارکستر نوجوانان رسانه هنر از سال ۱۳۸۵ توسط امیرپدرام طاهریان در قالب ارکستر زهی و با هدف آموزش آنسامبل شکل گرفت. این ارکستر متشکل از هنرجویانی بوده و هست که آموزش موسیقی را از ابتدا در آموزشگاه رسانه هنر آغاز نموده و به مرحله شرکت در آنسامبل رسیده اند که در طی این سالها به اجرای کنسرت های متعدد در داخل و خارج از آموزشگاه پرداخته اند. همچنین هنرجویان پس از گذراندن آموزشهای لازم و رسیدن به استانداردهای یک اجرای موفق طی آزمونی امتیاز ورود به ارکستر سمفونیک رسانه هنر را کسب کرده و از جمیع مزایای حضور در این ارکستر برخوردار خواهند شد.